Ζαχαρία Παπαντωνίου 54-58, Αθήνα
Ένωση Διακινητών Εμπόρων Οίνων Ποτών

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των τακτικών μελών της.

Βυτινιώτης Ιωάννης

Πρόεδρος

Ανωγιαννάκης Δαμιανός

Αντιπρόεδρος

Δανιήλ Σπυρίδων

Γενικός Γραμματέας

Ζαμπούρας
Χάρης

Ταμίας

Δερμιτζάκης Χαράλαμπος

Μέλος

Καραμηνάς
Μιχαήλ

Μέλος

Νταμπαράκης
Νικόλαος

Μέλος